Výsledky fotosoutěže 2023

Zaregistrovalo se celkem 15 soutěžících, kteří splnili požadavky pro účast v soutěži a kteří vložili alespoň jednu soutěžní fotografii. Počet soutěžních fotografií ve čtyřech kategoriích činil celkově 159. Tři fotografie mimo soutěž vložil administrátor fotosoutěže Karel Tejkal, protože se však neumístily na hodnocených místech, byly ponechány v přehledu výsledků.

Hodnotila komise ve složení: Jan Borovička, Pavel Hruška, Oldřich Jindřich, Alice Kratinová, Jaroslav Landa, Lubomír Opat, Pavel Svoboda, Lucie Zíbarová, pouze některé kategorie hodnotili Tomáš Balej, Vavřinec Klener a Vladmimír Sojka. Hodnocení fotografií probíhalo po internetu, každou fotografii mohl jeden hodnotitel ocenit nula až deseti body.

Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným i všem, kdo se na přípravě a průběhu fotosoutěže podíleli.

1. kategorie - houby v přirozeném prostředí

Vítězem první kategorie se stal Petr Souček, jehož vítězná fotografie získala 79 bodů. Vítěz první kategorie má tradičně právo určit "vybraný druh houby v přirozeném prostředí" (2. kategorie) pro následující ročník fotosoutěže. Tímto druhem se stala klanolístka obecná (Schizophyllum commune).

Na druhém místě se umístila fotografie Ladislava Špety se ziskem 78 bodů.

Na třetím místě se umístila fotografie Marka Kotačky se ziskem 69 bodů.

Souhrnné výsledky kategorie 1

2. kategorie - vybraný druh houby v přirozeném prostředí

Ve druhé kategorii se na prvním místě umístila fotografie Martina Kříže, která získala 60 bodů.

Na druhém místě se umístila fotografie Milana Němčického se ziskem 58 bodů.

Na třetím místě se umístila fotografie Jana Schneidera se ziskem 56 bodů.

Souhrnné výsledky kategorie 2

3. kategorie - houba v detailu

Ve třetí kategorii zvítězil Petr Souček, jehož vítězný snímek získal 79 bodů.

Na druhé až třetí místo se se ziskem 76 bodů probojovaly fotografie Petra Součka a Jaroslava Kadlece.

Souhrnné výsledky kategorie 3

4. kategorie - svět hub

Vítězství ve čtvrté kategorii si připsal Martin Slavičinský, jehož fotografie získala 74 bodů.

Na druhé a třetí místo se se ziskem 71 bodů probojovaly fotografie Ladislava Špety a Marka Kotačky.

Souhrnné výsledky kategorie 4

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Výsledky fotosoutěže 2017

Výsledky fotosoutěže 2022

Výsledky fotosoutěže 2023

Fotosoutěž 2024

Sponzoři