Fotosoutěž 2024

Předmětem soutěže jsou pouze digitální barevné fotografie.

Podmínky fotosoutěže ČMS 2024

Dle rozhodnutí výboru České mykologické společnosti se fotosoutěže ročníku 2024 mohou účastnit pouze členové ČMS, kteří mají pro rok 2024 řádně splaceny členské příspěvky.

V registračním formuláři uveďte přihlašovací jméno účastníka soutěže tak, aby z něj nebylo možno dedukovat indicie ke konkrétní osobě. V registračním formuláři musíte uvést svoje skutečné jméno a svoji emailovou adresu, pomocí které se s vámi spojíme v případě potřeby nebo po vyhodnocení výsledků soutěže. Vaše emailová adresa nebude do ukončení soutěže nikde zveřejněna, po jejím ukončení jen pro potřeby interní evidence ČMS. Administrátoři webu mající přístup do databáze jsou v této věci vázáni mlčenlivostí.

Diskvalifikován bude účastník soutěže, který vložil soutěžní fotografie prostřednictvím více uživatelů.

Složení hodnotitelské komise zveřejníme současně se zveřejněním výsledků soutěže. Členové hodnotitelské komise nemohou být účastníky soutěže. Členové hodnotitelské komise nemají do ukončení hodnocení přístup k osobním údajům účastníků soutěže, fotografie jsou hodnoceny anonymně.

Uzávěrka pro vkládání soutěžních fotografií je 31.prosince 2024.

Výsledky soutěže budou zveřejněny do 30.dubna 2025.

Manažerem fotosoutěže 2024 je Filip Zika, na něj se přednostně obracejte s organizačními problémy prostřednictvím emailu filip.zika@myko.cz. Technické problémy řešte s Karlem Tejkalem prostřednictvím emailu karel.tejka@myko.cz

Registrace účastníka fotosoutěže 2024

Souhlasím s podmínkami soutěže

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Výsledky fotosoutěže 2017

Výsledky fotosoutěže 2022

Výsledky fotosoutěže 2023

Fotosoutěž 2024

Sponzoři