Výsledky fotosoutěže 2022

1. kategorie - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Počet bodů 99

hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans

Počet bodů 97

mušlovka plstnatá ( Schizophyllum amplum )

Počet bodů 96

klíhatka černá ( Bulgaria inquinans ) Helmovka medonohá (Mycena renati)

Počet bodů 91

Klanolístka obecná - Schizophyllum commune

Počet bodů 86

Fistulina hepatica (Pstřeň dubový)

Počet bodů 85

pýchavka ježatá - Lycoperdon echinatum Čapulka bahenní - Mitrula paludosa Arachnopeziza aurelia - pavučinovka zlatožlutá

Počet bodů 84

Russula pumila (Holubinka olšinná)

Počet bodů 82

Pavučinec zelený (Cortinarius atrovirens)

Počet bodů 81

penízovka sametonohá - Flammulina velutipes

Počet bodů 80

voskovka granátová ( Hygrocybe punicea )

Počet bodů 77

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida

Počet bodů 75

Psathyrella piluliformis (Křehutka vodomilná) klanolístka obecná - Schizophyllum commune Lactarius pubescens – ryzec pýřitý

Počet bodů 71

ucháč obecný ( Gyromitra esculenta ) Třepenitka cihlová (Hypholoma lateritium) Lactarius lignyotus – ryzec černohlávek

Počet bodů 70

Hřib bronzový (Boletus aereus) Hřib kovář, Neoboletus luridiformis helmovka tuhonohá Mycena galericulata

Počet bodů 69

slizák růžový - Gomphidius roseus

Počet bodů 68

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus Lycoperdon mammaeforme - pýchavka závojová Pýchavka palicovuitá - Calvatia excipulifoprmis helmovka červenobřitá - Mycena rubromarginata

Počet bodů 65

hřib smrkový - Boletus edulis

Počet bodů 64

slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus

Počet bodů 63

Leccinum scabrum – kozák březový Sutorius luridiformis - hřib kovář

Počet bodů 62

Liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis Muchomůrka červená - Amanita muscaria

Počet bodů 61

Boletus aereus (Hřib bronzový)

Počet bodů 60

korunokyjka svícnovitá - Artomyces pyxidatus Hřib smrkový - Boletus edulis

Počet bodů 59

Muchomůrka zelená - Amanita phalloides Arrhenia griseopallida - kalichovka šedobledá Muchomůrka růžovka (Amanita rubescens)

Počet bodů 58

urnička pohárová – Urnula craterium Arrhenia retiruga - mecháček síťnatý

Počet bodů 57

Líha srostlá Leucocybe connata hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus

Počet bodů 56

Muchomůrka růžovka Amanita rubescens

Počet bodů 55

hřib polosíťovaný /Suillellus mendax/ muchomůrka červená - Amanita muscaria

Počet bodů 52

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca Pýchavka palicoviitá - Calvatia excipulifoprmis

Počet bodů 47

hřib kovář /Neoboletus luridiformis/ šupinovka kostrbatá /Pholiota squarrosa/

Počet bodů 46

Hlíva chlupatá -Lantinus strigosus

Počet bodů 44

Muchomůrka červená - Amanita muscaria václavka smrková - Armillaria ostoyae

Počet bodů 43

kropilka rosolovitá - Dacrymyces stillatus hřib bronzový /Boletus aereus

Počet bodů 41

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa

Počet bodů 40

Korálovec jedlový -Hericium alpestre hadovka smrdutá - phallus impidicus

Počet bodů 34

Hřib bronzový -Boletus aereus

Počet bodů 30

choroš šupinatý - polyporus squamosus

Počet bodů 29

Hřib Kovář Neoboletus Luridifomis

Počet bodů 26

Ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae

Počet bodů 24

Hřib smrkový -Boletus edulis

Počet bodů 19

Stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Výsledky fotosoutěže 2017

Výsledky fotosoutěže 2022

Výsledky fotosoutěže 2023

Fotosoutěž 2024

Sponzoři