Výsledky fotosoutěže 2017

3. kategorie - HOUBA V DETAILU

Počet bodů 64

žilnatka oranžová - Phlebia radiata

Počet bodů 63

pstřeň dubový - Fistulina hepatica

Počet bodů 61

Pýchavka palicovitá - Lycoperdon excipuliforme

Počet bodů 58

bránovitec hnědofialový - Trichaptum fuscoviolaceum

Počet bodů 57

smrž jedlý  Morchella vulgaris křehutka - Psathyrella amarescens

Počet bodů 56

lošák šupinatý - Sarcodon squamosus

Počet bodů 55

ryzec ďubkovaný - Lactarius scrobiculatus

Počet bodů 54

Hvězdovka límečková - Geastrum striatum

Počet bodů 53

Bělozub nafialovělý - Bankera violascens

Počet bodů 52

troudnatec pásovaný  Fomitopsis pinicola

Počet bodů 49

Bělochoroš slzící - Postia guttulata Hadovka valčická - Phallus hadriani bělochoroš pýchavkovitý - Ptychogaster albus

Počet bodů 48

Křehutka Candolleova - Psathyrella candolleana Hřib dubový Boletus reticulatus

Počet bodů 46

Bedla červenající - Macrolepiota rhacodes černorosol bukový - Exidia glandulosa Helmovka zoubkatá Mycena pelianthina Kukmák bělovlnný - Volvariella bombycina

Počet bodů 45

Muchomůrka růžovka - Amanita rubescens hřib smrkový - Boletus edulis pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus Hřib dubový - Boletus reticulatus
Hřib dubový - Boletus reticulatus  2 bedla šedohnědá - Chlorophyllum olivieri penízovka sametonohá  Flammulina velutipes ryzec smrkový  Lactarius deterrimus

Počet bodů 43

ostnáček dvoubarvý - Resinicium bicolor síťkovec dubový - Daedalea quercina

Počet bodů 42

Plstnatec tlustoostný - Spongipellis pachyodon

Počet bodů 41

Holubinka tmavolemá - Russula illota bedla vysoká - Macrolepiota procera

Počet bodů 40

trámovka plotní - Gloeophyllum sepiarium Pýchavka obecná Lycoperdon perlatum

Počet bodů 39

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus

Počet bodů 37

rosolovka listovitá - Tremella foliacea Prášivka letní - Bovista aestivalis

Počet bodů 36

kalichovka zvonečková - Xeromphalina campanella

Počet bodů 34

bedla vysoká - Macrolepiota procera Penízovka sametonohá Flammulina velutipes bedla vysoká - Macrolepiota procera

Počet bodů 32

helmovka + houbáš hnědý - Mycena sp. + Spinellus fusiger psivka Ranelova - Mutinus ravenelii

Počet bodů 31

Bolcovitka ucho Jidášovo Auricularia auricula-judae

Počet bodů 28

Klihatka černá Bulgaria inquinans

Počet bodů 26

Rovetka pýchavkovitá Asterophora lycoperdoides

Počet bodů 24

Dřevomorka zlatá Pseudomerulius aureus

Počet bodů 20

houževnatec vonný - Lentinus suavissinus

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Výsledky fotosoutěže 2017

Výsledky fotosoutěže 2022

Výsledky fotosoutěže 2023

Fotosoutěž 2024

Sponzoři