Výsledky fotosoutěže 2017

1. kategorie - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Počet bodů 57

korálovec bukový - Hericium clathroides

Počet bodů 55

míhavka vodní - Vibrissea truncorum voskovička černavá - Holwaya mucida

Počet bodů 53

kačenka česká - Verpa bohemica

Počet bodů 52

límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa hřib smrkový - Boletus edulis hvězdovka pastvinná - Geastrum schmidelii

Počet bodů 51

hlízenka jetelová - Sclerotinia trifoliorum Černolupen krvavý  Melanophyllum haematospermum Pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia

Počet bodů 50

Pýchavka závojová Lycoperdon mammiforme helmovka tuhonohá - Mycena galericulata čepičatka jehličnanová - Galerina marginata Kuřátka lososová - Ramaria subbotrytis

Počet bodů 49

terčka dubová - Rutstroemia firma smrž kuželovitý -Morchella conica terčka číškomilná - Lanzia echinophila pstřeň dubový - Fistulina hepatica
hřib sametový - Xerocomellus pruinatus

Počet bodů 48

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa Pečárka Bohusova - Agaricus bohusii choroš šupinatý - Polyporus squamosus šupinovka slizká - Pholiota adiposa
vodnička terčovitá - Cudoniella tenuispora Hřib hnědý Imleria badia Pavučinec náramkovcový - Cortinarius praestans

Počet bodů 46

Kuřátka nazelenalá - Ramaria apiculata patyčka rosolovitá - Leotia lubrica Hadovka valčická - Phallus hadriani

Počet bodů 45

Štítovka stinná Pluteus umbrosus Hřib borový - Boletus pinophilus Hlíva čepičkatá Pleurotus calyptratus hřib borový - Boletus pinophilus
Hřib smrkový - Boletus edulis

Počet bodů 44

Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus Pavučinec Cortinarius cf. volvatus Ryzec smrkový - Lactarius deterrimus

Počet bodů 42

hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus krásnorůžek lepkavý - Calocera viscosa Pavučinec vyjímečný Cortinarius rubellus slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus
Čirůvka fialová - Lepista nuda

Počet bodů 41

Křemenáč krvavý - Leccinum aurantiacum Penízovka sametonohá - Flammulina velutipes hřib červený - Xerocomellus rubellus opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis

Počet bodů 40

klihatka černá - Bulgaria inquinans Hřib smrkový - Boletus edulis šupinovka zhoubná - Hemipholiota populnea Hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens

Počet bodů 39

helmovka louhová - Mycena stipata Liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis

Počet bodů 37

hřib kovář - Boletus erythropus Helmovka narůžovělá - Mycena rosea

Počet bodů 36

Hřib dubový Boletus reticulatus Hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria

Počet bodů 35

třepenitka maková - Hypholoma capnoides outkovka pásovaná - Trametes ochracea muchomůrka šedivka - Amanita excelsa

Počet bodů 34

Ryzec rašeliníkový Lactarius sphagneti

Počet bodů 33

Muchomůrka růžovka Amanita rubescens Muchomůrka červená Amanita muscaria Outkovka pestrá - Trametes versicolor

Počet bodů 32

hnojník domácí - Coprinellus domesticus Šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans Lošák jelení - Sarcodon imbricatus

Počet bodů 31

Hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans

Počet bodů 30

Pavučinec Hercynský Cortinarius hercynicus

Počet bodů 28

Muchomůrka červená - Amanita muscaria

Počet bodů 27

Bedla Vysoká Macrolepiota procera

Počet bodů 26

Pavučinec slizký- Cortinarius mucosus

Počet bodů 25

kozák topolový - Leccinum duriusculum

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Výsledky fotosoutěže 2017

Výsledky fotosoutěže 2022

Fotosoutěž 2023

Sponzoři