Fotosoutěž 2023

Předmětem soutěže jsou pouze digitální barevné fotografie.

Podmínky fotosoutěže ČMS 2023

Dle rozhodnutí výboru České mykologické společnosti se fotosoutěže ročníku 2023 mohou účastnit pouze členové ČMS, kteří mají pro rok 2023 řádně splaceny členské příspěvky.

V registračním formuláři uveďte přihlašovací jméno účastníka soutěže tak, aby z něj nebylo možno dedukovat indicie ke konkrétní osobě. V registračním formuláři musíte uvést svoje skutečné jméno a svoji emailovou adresu, pomocí které se s vámi spojíme v případě potřeby nebo po vyhodnocení výsledků soutěže. Vaše emailová adresa nebude do ukončení soutěže nikde zveřejněna, po jejím ukončení jen pro potřeby interní evidence ČMS. Administrátoři webu mající přístup do databáze jsou v této věci vázáni mlčenlivostí.

Diskvalifikován bude účastník soutěže, který vložil soutěžní fotografie prostřednictvím více uživatelů.

Složení hodnotitelské komise zveřejníme současně se zveřejněním výsledků soutěže. Členové hodnotitelské komise nemohou být účastníky soutěže. Členové hodnotitelské komise nemají do ukončení hodnocení přístup k osobním údajům účastníků soutěže, fotografie jsou hodnoceny anonymně.

Uzávěrka pro vkládání soutěžních fotografií je 31.prosince 2023.

Výsledky soutěže budou zveřejněny do 30.dubna 2024.

Manažerem fotosoutěže 2023 je Karel Tejkal, na něj se přednostně obracejte s organizačními i technickými dotazy a problémy prostřednictvím emailu karel.tejkal@myko.cz.

Registrace účastníka fotosoutěže 2023

Termín pro vládání soutěžních fotografií již vypršel, do soutěže se již nelze registrovat.

Česká mykologická společnost

Výsledky fotosoutěže 2016

Výsledky fotosoutěže 2017

Výsledky fotosoutěže 2022

Výsledky fotosoutěže 2023

Fotosoutěž 2023

Sponzoři